ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ