การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สถานศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ