คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาชาวอินทราชัยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ Happy New Year 2020 โดยร่วมสังสรรค์รับประทานอาหาร ลุ่นรับของรางวัลมากมาย กิจกรรมแสดงคอนเสร์ต และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่มอบถุงผ้า'เด็กอิน 2020' ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคนเพื่อร่วมรณรงค์งดใช้พลาสติก ในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ