วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แก่ชุมชนในเขตวังทองหลางดังต่อไปนี้ ชุมชนทรัพย์สินใหม่ และชุมชนทรัพย์สินเก่า สนับสนุน 3,000 บาท ชุมชนคลองพลับพลา สนับสนุน 2,000 บาท ชุมชน 9 พัฒนา และชุมชนร่วมสามัคคี สนับสนุน 1,000 บาท

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ