โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการเมืองและการสร้างการตระหนักรู้ในหน้าที่พลเมืองไทย วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ