โครงการอบรมนักบัญชีกับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 โดยชมรมวิชาชีพการบัญชี โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ใช้สำหรับการตัดต่อวิดีโอ​โดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า 2. การออกแบบกราฟิกสำหรับเกม ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2302 3.Basic Mobile Application with AppInventor 2 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2503 โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 -​ 15.30 น. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ