ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรทวิวุฒิ ทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมความร่วมมือ

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ