โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง เทคนิคการอยู่รอดในยุค Disruption และความพร้อมก้าวสู่สายอาชีพอย่างภาคภูมิใจ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2302 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ