การประชุมชี้แจงคณะกรรมการเทียบ โอนรายวิชาตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ