โครงการสัมนาการจัดแผนงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของชมรมวิชาชีพและชมรมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ