คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ