คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จังหวัดตราด

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ