คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส. ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น.

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ