โครงการ Fixit Center ศูนย์ซ๋อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25-26 กันยายน 2564 ณ ชุมชนเก้าพัฒนา และชุมชนวัดเทพลีลา

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ