ครูผู้เกษียณอายุราชการ กราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูป และรับมอบของที่ระลึกจากคณะผู้บริหาร ครู และบุลากรทางการศึกษา ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ