การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ห้องประชุมจุฑาธุช

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ