วันที่ 28 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ส.ส.ฐิติภัสสร์ (โอ๋) โชติเดชาชัยนันท์ ในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ บริเวณอาคาร 1 อาคาร 2 โรงอาหาร และพื้นที่ใช้สอยร่วมกันในวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ