วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ส.ส.ฐิติภัสร์ (โอ๋) โชติเดชาชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางกะปิ - วังทองหลาง ประสานงานให้ทาง คลินิกเวชกรรม TS รามคำแหง 42 เข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ