วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ นายวาที บัวแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัย และ ว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาเขตวังทองหลาง ครบ 24 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเขตวังทองหลาง และเข้าร่วมงาน “พิธียกเสาเอก” บ้านมั่นคงบนที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ใต้ร่มพระบารมี ณ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ