โครงการสัมมนาการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ชมรมวิชาชีพและชมรมกิจกรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ