นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ระดับสถานศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ