โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติงานด้านค้าปลีก วันที่ 18 สิงหาคม 2565ณ ณ ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ