การประกวดร้องเพลง และ การประกวดลิปซิงค์แดนเซอร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ