โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกระบบทวิภาคี วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ