Untitled-2 copy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนายภานุพงศ์ เติมแก้ว ที่ได้รับตำแหน่งนายกระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 และ นายอภิสิทธิ์ เซ็นหลวง ได้รับรางวัลสมาชิกดีเด่น อันดับที่ 3 เหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558

10978674_844652682269326_281188653331787177_n.jpg


นายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

41732