Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


:= ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  Intrachai commercial college =:
• ประวัติวิทยาลัย
• อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ปรัชญา วิสัยทัศน์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• หมายเลขภายในวิทยาลัยฯ
• ติดต่อวิทยาลัย

• ข้อมูลบุคลากร
• แผนผังบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ระบบการเรียนรู้แบบเทียบโอนประสบการณ์
• สาขาวิชา EP English Programs
• หลักสูตรปริญญาตรี


• งานแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ
• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
• กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญฯ

• กระทรวงศึกษาธิการ
• คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-cop
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ตรวจสอบผลการเรียน
• คู่มือการสมัครใช้งาน E-learning
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง
• คู่มือการใช้อีเมล์ส่วนกลาง EGA
• สำนักความร่วมมือ
• RMS2016
• AMS e-Office
• ICC E-Learning
• สมัครเมล์วิทยาลัยฯ
• VTRแนะนำวิทยาลัยฯ
• ประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ

ประกาศผลผู้ที่สามารถวัดแววได้.jpg

Untitled-1.jpg


ผลการแข่งขัน 2D Animation Online Workshop โครงการ 2nd Southeast Asia Creative Campและ

การแข่งขันฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ออนไลน์) ผ่านแอปพลิเคชั่น EchoVE (ประเภททีม) คลิก....
วิดีโอการนำเสนอการแข่งขัน 2D Animation


Untitled-1.jpg

Untitled-1.jpg


[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP คลิ๊ก...
[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับโทรศัพท์ คลิ๊ก...


 
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรม English Camp 2019 Intensive Training for Graduating Diploma Students on January 19,2019 at Intrachai Commercial College
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-23 11:52:27 0
กิจกรรม Intrachai Happy New Year 2019 วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-23 11:46:31 1
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี2562ในพื้นที่ชุมชน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-23 11:37:02 0
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. และการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-01-08 17:27:58 26
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย และ Fujian Polytechnic of Information Technology, Republic of China ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-08 17:20:55 26
กิจกรรมลูกเสือ : เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 -10 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-01-08 17:05:42 28

ทั้งหมดเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศกิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
889205  
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.623662 sec.