Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


:= ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  Intrachai commercial college =:
• ประวัติวิทยาลัย
• อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ปรัชญา วิสัยทัศน์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• หมายเลขภายในวิทยาลัยฯ
• ติดต่อวิทยาลัย

• ข้อมูลบุคลากร
• แผนผังบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ระบบการเรียนรู้แบบเทียบโอนประสบการณ์
• สาขาวิชา EP English Programs
• หลักสูตรปริญญาตรี


• งานแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ
• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
• กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญฯ

• กระทรวงศึกษาธิการ
• คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-cop
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ตรวจสอบผลการเรียน
• คู่มือการสมัครใช้งาน E-learning
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง Mobile Phone
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง Web Site
• คู่มือการใช้อีเมล์ส่วนกลาง EGA
• สำนักความร่วมมือ
• RMS2016
• AMS e-Office
• ICC E-Learning
• สมัครเมล์วิทยาลัยฯ
• VTRแนะนำวิทยาลัยฯ
• ประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ
68945172_2284886391549216_1499283322512080896_n.jpg

รับสมัคร.jpg

1.jpg

ขับขี่ปลอดภัย.jpg

Untitled-1.jpg

222.jpg

Untitled-1.jpg

echo.jpg

ปฏิทิน.jpg

ผลการแข่งขัน 2D Animation Online Workshop โครงการ 2nd Southeast Asia Creative Campและ
การแข่งขันฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ออนไลน์) ผ่านแอปพลิเคชั่น EchoVE (ประเภททีม) คลิก....
วิดีโอการนำเสนอการแข่งขัน 2D Animation


Untitled-1.jpg


[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP คลิ๊ก...
[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับโทรศัพท์ คลิ๊ก...


 
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-08-14 09:54:50 16
นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมกันปรับภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 และป้ายวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาาร มีจิตสำนึกของความเป็นผู้ที่มีจิตอาสา และเพื่อให้วิทยาลัยฯ มีภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวมีความสวยงาม
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-08-14 09:30:00 12
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและบรูณาการอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-08-14 09:27:52 10
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ : หัวข้อ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน ภายใต้โครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดวิทยบริการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-08-14 09:23:37 13
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ : หัวข้อ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชาติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สบามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดวิทยบริการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-08-14 09:20:29 12
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-08-08 15:41:03 19

ทั้งหมดเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศกิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
1031647  
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.772967 sec.