Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


:= ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  Intrachai commercial college =:
• ประวัติวิทยาลัย
• อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ปรัชญา วิสัยทัศน์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• หมายเลขภายในวิทยาลัยฯ
• ติดต่อวิทยาลัย

• ข้อมูลบุคลากร
• แผนผังบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

• สาขาวิชาพณิชยการ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาเลขานุการ
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ระบบการเรียนรู้แบบเทียบโอนประสบการณ์
• สาขาวิชา EP English Programs
• หลักสูตรปริญญาตรี


• งานแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ
• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

• กระทรวงศึกษาธิการ
• คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-cop
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ตรวจสอบผลการเรียน
• คู่มือการสมัครใช้งาน E-learning
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง
• คู่มือการใช้อีเมล์ส่วนกลาง EGA
• สำนักความร่วมมือ
• RMS2012
• AMS e-Office
• ICC E-Learning
• สมัครเมล์วิทยาลัยฯ
• VTRแนะนำวิทยาลัยฯ
• ประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ
24271183_1789237344484952_1671909089_o.jpg
ภาพนิ่ง1.JPG
[13-12-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. และ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. พร้อมแนบไฟล์ 3 ไฟล์ ที่ส่งมานี้ 1. คลิ๊ก... 2. คลิ๊ก... 
[13-12-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิ๊ก...
[08-12-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 คลิ๊ก...
[01-12-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย คลิ๊ก...
[01-12-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการประกวดทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย คลิ๊ก...
[01-12-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน คลิ๊ก...
[06-10-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่ธุรการ) คลิ๊ก...
[06-10-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่นักการภารโรง) คลิ๊ก...
[06-10-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่พนักงานขับรถคลิ๊ก...
[06-10-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย) คลิ๊ก...
[23-08-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย) คลิ๊ก...
[14-07-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่งานบริหารพื้นฐาน) คลิ๊ก... 
[14-07-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่ธุรการ) คลิ๊ก... 
[28-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก... 
[05-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก... 
[04-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเรซูเม่ของนักเรียนทวิ คลิ๊ก... 
[03-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2560 คลิ๊ก... 
[01-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดแววและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา2560 คลิ๊ก... 
[01-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา2560 คลิ๊ก....
[10-03-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาห้องปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาชีพ คลิ๊ก...
[10-03-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คลิ๊ก... 
[10-03-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาชีพ คลิ๊ก... 
[10-03-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาชีพ คลิ๊ก... 
[10-03-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาชีพ คลิ๊ก... 
[24-02-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 2 ชั้น วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊ก... 
[21-02-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบ V-cop โทรศัพท์ คลิ๊ก... 
[21-02-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบ V-cop คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก... 
แสดงความยินดี.jpg
 20130007_16011216162155.gif


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ 'English Camp 2017' โดยมีทีมวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมกับกิจกรรมเกมส์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-12-04 11:27:35 18
กองลูกเสือ เนตรนารี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือ การจัดกิจกรรมรอบกองไฟ ของกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนราชานุชิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-12-04 11:24:47 19
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดงาน และวางพวงมาลา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-12-04 11:22:31 19
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ระดับปวช. 3 ณ ห้องประชุมอินทราชัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-23 11:36:46 29
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ทำพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' ครั้งที่ ๘ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ๗.๒ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-23 11:34:50 36
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าเยื่ยมชมการดำเนินงานขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ณ ห้องประชุมจุฑาธุช และห้องสำนักงานองค์การฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-23 11:33:18 31

ทั้งหมด


บทความและงานวิจัย
เผยแพร่งานวิจัยรองกัญณภัทร วรรณพุฒ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-08-01 08:12:06 1985 0 Approve

ทั้งหมดเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศกิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
595247  
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.667700 sec.