Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


:= ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  Intrachai commercial college =:
• ประวัติวิทยาลัย
• อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ปรัชญา วิสัยทัศน์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• หมายเลขภายในวิทยาลัยฯ
• ติดต่อวิทยาลัย

• ข้อมูลบุคลากร
• แผนผังบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ระบบการเรียนรู้แบบเทียบโอนประสบการณ์
• สาขาวิชา EP English Programs
• หลักสูตรปริญญาตรี


• งานแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ
• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
• กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญฯ

• กระทรวงศึกษาธิการ
• คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-cop
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ตรวจสอบผลการเรียน
• คู่มือการสมัครใช้งาน E-learning
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง Mobile Phone
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง Web Site
• คู่มือการใช้อีเมล์ส่วนกลาง EGA
• สำนักความร่วมมือ
• RMS2016
• AMS e-Office
• ICC E-Learning
• สมัครเมล์วิทยาลัยฯ
• VTRแนะนำวิทยาลัยฯ
• ประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ
222.jpg

Untitled-1.jpg

echo.jpg

ปฏิทิน.jpg

ผลการแข่งขัน 2D Animation Online Workshop โครงการ 2nd Southeast Asia Creative Campและ
การแข่งขันฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ออนไลน์) ผ่านแอปพลิเคชั่น EchoVE (ประเภททีม) คลิก....
วิดีโอการนำเสนอการแข่งขัน 2D Animation


Untitled-1.jpg


[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP คลิ๊ก...
[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับโทรศัพท์ คลิ๊ก...


 
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย อยู่กับ Purin Makarree เผยแพร่โดย Purin Makarree · 23 กุมภาพันธ์ เวลา 21:46 น. · รอบที่ 3 ลุยกันอย่างต่อเนื่อง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ดักจับฝุ่นละลอง PM 2.5 ใน #พื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งจำนวน 10 เครื่อง มูลค่าเครื่องละประมาณ 22,000 บาท ให้บริการติดตั้งและมอบเครื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด กทม. ฟรีโดยดำเนินการติดตั้ง ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น และมัสยิดฟัตฮุ้ลบารี(แสนแสบ)โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ #วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมกับ #อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำเครื่องโดย #วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-02-25 10:52:22 81
The MOU Signing Ceremony at intrachai commercial college
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-25 10:49:28 78
รอบ 2 ลุยกันอย่างต่อเนื่อง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ดักจับฝุ่นละลอง PM 2.5 ใน #พื้นที่เขตบางกะปิ โดยมีท่านศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมตรวจเยี่ยมการติดตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งจำนวน 10 เครื่อง มูลค่าเครื่องละประมาณ 22,000 บาท ให้บริการติดตั้งและมอบเครื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด กทม. ฟรี อาทิ สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนลำสาลี โรงเรียนคลองกะจะ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนไขศรีปราโมทย์อนุสรณ์ และโรงพยาบาลเวชธานี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ #วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมกับ #อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-02-25 10:44:45 68
'อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ดักจับฝุ่นละลอง PM 2.5 ในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 7 เครื่องโดยให้บริการติดตั้งและมอบเครื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ ฟรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพเกษตรพิสัย วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ดำเนินการติดตั้ง ณ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย ชุมชนวัดกลาง และชุมชนสามัคคีพัฒนา
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-02-25 10:41:53 72
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวอังคณา ศรีสอาด ปฏิบัติหน้าที่นายก อวท. ระดับชาติ และครูวัชรินทร์ มีชนะ ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา อวท. ระดับชาติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-13 09:50:24 93
โครงการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการใช้กรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) สำหรับ ปวช.1 ปวช.3 ปวส.1 และปวส.2 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-13 09:48:47 91

ทั้งหมดเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศกิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
954531  
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.794158 sec.