คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ