โครงการอบรมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในสถานศึกษา ประจำปีการศีกษา 2563 วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ