ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ