การอบรมเตรียมความรู้ก่อนสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก โดยวิทยากร พระภิกษุวัดเทพลีลาพระอารามหลวง วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ