วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 นำโดยนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจุฑาธุช

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ