วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 นำโดยนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายพัฒนาวุฒิ มูลมณี นางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยม ทักทาย คณะกรรมการคุมสอบ ผู้เข้าสอบ ในช่วงเช้าภาค ก. วิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป และในช่วงบ่าย ภาค ข. วิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ