งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ