พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ