วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดย นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย และคณะผู้บริหาร วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Comment(s)

Create by :


Intrachai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ