โครงการอบรมป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในสถานศึกษา ประจำปีการศีกษา 2563 วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ