ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ