โครงการปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ วิทยาลัยพณิชการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ