การอบรมเตรียมความรู้ก่อนสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก โดยวิทยากร พระภิกษุวัดเทพลีลาพระอารามหลวง วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ