โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ที่ฝึกอาชีพของนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษาปวส.2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ