พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ