โครงการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพภายใต้คลังปัญญาอาชีวศึกษา สถานศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทาง (Intelligent Center of Excellence TVET Institute ) วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ