.

          ผลงานวิชาการบทความงานวิจัย เรื่อง แอปพลิเคชั่น พารวย สู่โลกเสมือนจริง ผู้วิจัยโดย นางสาวซัลซาบิ้ล ด้วงซัน และคณะ(2565)  โดยสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายสำหรับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น รายวิชา การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านแว่น VR  และซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้น (บทความวิจัยนี้ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูล     เพื่อการศึกษาเท่านั้น) คลิกอ่านเพิ่มเติม

       Digital Education Excellence Platform

                         คู่มือการใช้ DEEP                          เข้าสู่ระบบ DEEP

โหลดโปรแกรม


นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
หัวหน้างาน
งานสื่อการเรียนการสอน