แบบลงทะเบียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ผลงานนักเรียนทวิศึกษา

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

41764

.

                     

1. ฟอร์มสำหรับคืนอุปกรณ์การเรียนปวช ปี2561 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สำหรับระดับชั้น ปวช3 ห้อง ชค.31 ชค.32 ชค.33 ชค.35
   
1.jpg2.jpg

 

 

  แบบประเมินผลกิจกรรม English Camp ทวิวุฒิ

 


                               1.jpg 

tes.jpg
                                       1.jpg  2.jpg
 

 


นายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บทความล่าสุด