ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย

[21-01-58] ประกาศวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย...

เรื่อง..รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (โควตาใน) ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม..คลิ๊ก..
[21-01-58] ประกาศวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย...
เรื่อง..รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (โควตานอก) ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม..คลิ๊ก..
คู่มือ กติกาการสอบ V-NET สำหรับนักศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2
[17-12-57] ประกาศวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย...
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ปีการศึกษา 2558 
รายละเอียดเพิ่มเติม..คลิ๊ก..
[09-12-57] ประกาศวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย...
เรื่อง..การรับสมัครนร.-นศ.เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2558(รอบ 1)
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดยมีรายละเอียดดังนี้..คลิ๊ก..

ปชสพ.jpg

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 
0-2319-3617, 0-2314-5401 ต่อ 0,11


2345.jpg
ว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

32497

บทความล่าสุด