เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวอัชนาอ์ ใยมา

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. นางสาวอัชนาอ์  ใยมา
  2. นางสาววรีสา  พันธุ์ดี
  3. นางสาวกรรณิการ์  เซ่งเข็ม           

    คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

    เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  4. ตำเเหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำเเหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา                                                                  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 


นายพงษ์ศักดิ์ แซ่ทึ่ง
หัวหน้างาน ความร่วมมือ

บุคลากรในหน่วยงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

19431

บทความล่าสุด