ปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2566 คลิ๊ก http://km.intrachai.ac.th/km/files/20130007_2309210221054.pdf