Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


:= ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  Intrachai commercial college =:
• ประวัติวิทยาลัย
• อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ปรัชญา วิสัยทัศน์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• หมายเลขภายในวิทยาลัยฯ
• ติดต่อวิทยาลัย

• ข้อมูลบุคลากร
• แผนผังบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ระบบการเรียนรู้แบบเทียบโอนประสบการณ์
• สาขาวิชา EP English Programs
• หลักสูตรปริญญาตรี


• งานแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ
• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
• กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญฯ

• กระทรวงศึกษาธิการ
• คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-cop
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ตรวจสอบผลการเรียน
• คู่มือการสมัครใช้งาน E-learning
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง
• คู่มือการใช้อีเมล์ส่วนกลาง EGA
• สำนักความร่วมมือ
• RMS2012
• AMS e-Office
• ICC E-Learning
• สมัครเมล์วิทยาลัยฯ
• VTRแนะนำวิทยาลัยฯ
• ประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ
Untitled-1.jpg

รับสมัคร.jpg

Untitled-1.jpg

รับสมัครพนักงานขับรถ.jpg

Untitled-1.jpg

Untitled-1.jpg


[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP คลิ๊ก...
[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับโทรศัพท์ คลิ๊ก...


 


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาครัฐ โรงเรียนศรีพฤฒา และ โครงการเตรียมความพร้อมเทียบโอนรายวิชาตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-20 11:28:13 8
ร่วมงานมุทิตา...ด้วยดวงใจ สานสายใย...ความผูกพัน วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมงานมุทิตา...ด้วยดวงใจ สานสายใย...ความผูกพัน ครูวลีย์ จินดามัง ครูแผนกวิชาการบัญชี ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-17 10:54:32 14
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์รายวิชา วันที่ 26 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-17 10:44:51 8
โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-17 10:41:34 11
โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-22 14:26:49 61
สัมมนาหลักสูตรเทียบโอนและประสบการณ์ รุ่นที่ 7 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-22 14:22:57 57

ทั้งหมด


บทความและงานวิจัย
เผยแพร่งานวิจัยรองกัญณภัทร วรรณพุฒ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-08-01 08:12:06 2455 0 Approve

ทั้งหมดเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศกิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
809378  
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.348998 sec.