Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


:= ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  Intrachai commercial college =:
• ประวัติวิทยาลัย
• อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ปรัชญา วิสัยทัศน์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• หมายเลขภายในวิทยาลัยฯ
• ติดต่อวิทยาลัย

• ข้อมูลบุคลากร
• แผนผังบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ระบบการเรียนรู้แบบเทียบโอนประสบการณ์
• สาขาวิชา EP English Programs
• หลักสูตรปริญญาตรี


• งานแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ
• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
• กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญฯ

• กระทรวงศึกษาธิการ
• คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-cop
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ตรวจสอบผลการเรียน
• คู่มือการสมัครใช้งาน E-learning
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง Mobile Phone
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง Web Site
• คู่มือการใช้อีเมล์ส่วนกลาง EGA
• สำนักความร่วมมือ
• RMS2016
• AMS e-Office
• ICC E-Learning
• สมัครเมล์วิทยาลัยฯ
• VTRแนะนำวิทยาลัยฯ
• ประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ
ขับขี่ปลอดภัย.jpg

รับสมัคร.jpg

Untitled-1.jpg

66514485_2924088831149993_6763754939152859136_n.jpg

3.jpg

222.jpg

Untitled-1.jpg

echo.jpg

ปฏิทิน.jpg

ผลการแข่งขัน 2D Animation Online Workshop โครงการ 2nd Southeast Asia Creative Campและ
การแข่งขันฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ออนไลน์) ผ่านแอปพลิเคชั่น EchoVE (ประเภททีม) คลิก....
วิดีโอการนำเสนอการแข่งขัน 2D Animation


Untitled-1.jpg


[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP คลิ๊ก...
[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับโทรศัพท์ คลิ๊ก...


 
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย 'กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา' ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-07-10 17:20:55 18
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-07-09 16:53:06 20
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแหลมทองพัฒนา
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-07-09 16:45:15 16
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันตนสู่สถานศึกษา” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9 กรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-07-09 16:40:55 10
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-07-09 16:38:27 13
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-07-09 16:35:01 9

ทั้งหมดเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศกิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
1005594  
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.921639 sec.