Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


:= ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  Intrachai commercial college =:
• ประวัติวิทยาลัย
• อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ปรัชญา วิสัยทัศน์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• หมายเลขภายในวิทยาลัยฯ
• ติดต่อวิทยาลัย

• ข้อมูลบุคลากร
• แผนผังบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

• สาขาวิชาพณิชยการ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาเลขานุการ
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ระบบการเรียนรู้แบบเทียบโอนประสบการณ์
• สาขาวิชา EP English Programs
• หลักสูตรปริญญาตรี


• งานแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ
• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

• กระทรวงศึกษาธิการ
• คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-cop
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ตรวจสอบผลการเรียน
• คู่มือการสมัครใช้งาน E-learning
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง
• คู่มือการใช้อีเมล์ส่วนกลาง EGA
• สำนักความร่วมมือ
• RMS2012
• AMS e-Office
• ICC E-Learning
• สมัครเมล์วิทยาลัยฯ
• VTRแนะนำวิทยาลัยฯ
• ประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ
[06-10-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่ธุรการ) คลิ๊ก...
[06-10-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่นักการภารโรง) คลิ๊ก...
[06-10-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่พนักงานขับรถคลิ๊ก...
[06-10-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย) คลิ๊ก...
[23-08-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย) คลิ๊ก...
[14-07-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่งานบริหารพื้นฐาน) คลิ๊ก... 
[14-07-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่ธุรการ) คลิ๊ก... 
[28-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก... 
[05-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก... 
[04-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเรซูเม่ของนักเรียนทวิ คลิ๊ก... 
[03-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2560 คลิ๊ก... 
[01-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดแววและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา2560 คลิ๊ก... 
[01-04-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา2560 คลิ๊ก....
[10-03-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาห้องปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาชีพ คลิ๊ก...
[10-03-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คลิ๊ก... 
[10-03-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาชีพ คลิ๊ก... 
[10-03-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาชีพ คลิ๊ก... 
[10-03-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาชีพ คลิ๊ก... 
[24-02-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 2 ชั้น วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊ก... 
[21-02-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบ V-cop โทรศัพท์ คลิ๊ก... 
[21-02-60]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบ V-cop คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก... 
แสดงความยินดี.jpg
 20130007_16011216162155.gif


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำพี่เลี้ยงลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ โดยร่วมจัดกับวิทยาลัยพณิชยการบางนา ณ ค่ายลูกเสือบ้านกลางเขารี่สอร์ท จ. นครนายก ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฏาคม 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-12 16:21:51 112
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุช ธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์ อินทราชัย ครบรอบ 125 ปี ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 16:19:04 99
งานปกครองวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดทำโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม “one dealer one college” ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 16:16:37 98
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดทำกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดเทพลีลา โดยมีคณะครู ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-12 16:13:25 98
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่องค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เนื่องในวันประสูติ ณ ลานหน้าเสาธงวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 15:30:46 113
ชมรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ กองลูกเสือเนตรนารี วิสามัญวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายอุปกรณ์สนาม และฝ่ายรักษาการณ์ โดยมีผู้กำกับควบคุมในการปฏิบัตหน้าที่ เนื่องในงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-12 15:27:55 87

ทั้งหมด


บทความและงานวิจัย
เผยแพร่งานวิจัยรองกัญณภัทร วรรณพุฒ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-08-01 08:12:06 1929 0 Approve

ทั้งหมด


เทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศกิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
588431  
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 2.654824 sec.