ปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2566 คลิ๊ก http://km.intrachai.ac.th/km/files/20130007_2309210221054.pdf
  • กันยายน 2023
  • 3 เดือน ที่ผ่านมา

  • กรกฎาคม 2023
  • 5 เดือน ที่ผ่านมา

  • กุมภาพันธ์ 2015
  • 9 ปี ที่ผ่านมา

  • more


นายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร

StatisticCounter

22780

Activity

แบบประเมินเงินเดือน ตาม ว PA ของข้าราชการครู

จำนวนนักเรียนนักศึกษา

สืบค้นข้อมูล