ปฏิทินภาคเรียนที่ 2/2566 คลิ๊ก http://km.intrachai.ac.th/km/files/20130007_2309210221054.pdf


นายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร

สถิติเยี่ยมชม

22779

กิจกรรม

แบบประเมินเงินเดือน ตาม ว PA ของข้าราชการครู

จำนวนนักเรียนนักศึกษา

สืบค้นข้อมูล